home

Heddakomité

Heddakomiteen 2016-2017:

Kristian Seltun, teatersjef Trøndelag Teater (leder)
Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
Lena Lindgren, politisk redaktør Morgenbladet
Per Ananiassen, teatersjef Teaterhuset Avant Garden
Arne Nøst, teatersjef Rogaland Teater
Astrid Sletbakk, tidligere Heddajurymedlem og teaterkritiker i VG
Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret

 

Heddakomiteen har det overordnede faglige ansvaret for Heddaprisen. Komiteen oppnevner jury og utarbeider juryens retningslinjer, samt vurderer priskategorier og justerer tildelingskriterier fortløpende. Komiteen har også ansvar for å kåre vinner av komiteens ærespris.

Komiteens ansvar

 • Oppnevne juryen
 • Kåre vinner i kategorien Komiteens ærespris
 • Vurdere priskategorier og tildelingskriterier
 • Utarbeide overordnede retningslinjer for juryens arbeid
 • Vurdere overordnede spørsmål om prisens formål og innretning, slik som prisens omfang og representativitet, forankring, eierskap, finansiering og mulige samarbeidspartnere

Komiteens ærespris

I tillegg til de 12 prisene som deles ut av juryen, deler Heddakomiteen år om annet ut Komiteens ærespris. I denne kategorien foretas det ikke nominasjoner, men vinner kåres etter helt åpne kriterier. 

Før Heddakomiteen ble opprettet i 2012 var det Heddajuryen som delte ut æresprisen. Denne ble delt ut for første gang i 2002 til Wenche Foss. I 2003 ble prisen utdelt til Jon Fosse, og i 2005 til Toralv Maurstad og Espen Skjønberg. Elsa Nordvang ble tildelt æresprisen i 2008 og  Edith Roger i 2010. 

I 2012 ble ansvaret for å utpeke prismottaker av æresprisen flyttet fra juryen til Heddakomiteen, som delte ut sin første ærespris til kritiker og mangeårig jurymedlem- og sekretær IdaLou Larsen. Verdensteatret fikk æresprisen i 2014.


Komiteens sammensetning

Komiteen oppnevnes for ett år av gangen. I sammensetningen av komiteen er det tatt hensyn til eierskap, kompetanse, representativitet og bransjeforankring. Komiteen er satt sammen av:

 • 2 representanter for NTO-styret, hvorav én fungerer som komiteens leder 

 • 2 representanter for NTLFs arbeidsutvalg 

 • 3 eksterne medlemmer (oppnevnes av NTOs styre)

I sesongen 2016/2017 har komiteen følgende sammensetning:

 • Kristian Seltun, leder (oppnevnt av NTO)
 • Erik Ulfsby (oppnevnt av NTO)
 • Per Ananiassen (oppnevnt av NTLF)
 • Arne Nøst (oppnevnt av NTLF)
 • Knut Alfsen (ekstern, oppnevnt av NTO)
 • Lena Lindgren (ekstern, oppnevnt av NTO)
 • Astrid Sletbakk (ekstern, oppnevnt av NTO)


NTOs direktør er sekretariatsleder for komiteen.

Statuetten

Statuetten som deles ut er utformet av billedhuggere Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler.